Chọn Hình thức thanh toán

a. Thanh toán trực tiếp tại nhà: (Khuyến nghị) Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại nhà sau khi nhận hàng và kiểm tra sản phẩm. Chúng tôi hiện tại đang áp dụng phương thức thanh toán này là phương thức chính, vì phương thức này hiện vẫn được khách hàng tại Việt Nam lựa chọn nhiều nhất, do đặc điểm môi trường kinh doanh tại Việt nam.

b. Thanh toán chuyển khoản trực tiếp: Phương thức thanh toán này, chúng tôi tạm thời dừng để cập nhật lại tài khoản.